Architektonický ateliér a stavebná spoločnosť.

Od návrhu k realizácii.

Rekonštrukcia bytu Kulíšková

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: júl 2016
realizácia: august 2016 – október 2016

Rekonštrukcia bytu Laurinská

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: máj – jún 2015
realizácia: júl 2015 – november 2015

Nadstavba – byt Záhradnícka

autor: Ing. arch. Oto Häusler
miesto: Bratislava
realizácia: 2012 – august 2013

Pekáreň Fertucha

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava, Košická ulica
návrh: jún-júl 2017
realizácia: august-oktober 2017

Rodinný dom L

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Mníchova Lehota
návrh: apríl 2015
realizácia: september 2015 – december 2016

Office Chorvátska

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
realizácia: máj – jún 2017

Obchod Pískacie Trnava

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Trnava, Štefánikova ulica
návrh: február 2017
realizácia: marec 2017

 

Obchod Pískacie Košice

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Košice, Alžbetina
návrh: júl 2017
realizácia: august 2017

Obchod Pískacie, Bratislava

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava, Karadžičová ulica
návrh: august 2018
realizácia: november 2018

Rekonštrukcia bytu Vlčková

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: 2018
realizácia:  október 2018 – apríl 2019

Rodinný dom N

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Barbora Lichtmanová
miesto: Bratislava
návrh štúdia: marec – august 2020

Rodinný dom sa nachádze v Bratislave na hradnom kopci. Dom je navrhnutý pre pár, ktorý má rád otvorené priestory a cit pre detail. Cieľom bolo navrhnúť jednoduchú horizontálnu nadčasovú stavbu, ktorá bude pôsobiť ucelene. Hmotové riešenie pracuje s terénom a pôsobí ľahko vďaka odsadením od terénu. Vykonzolované časti nad terénom nadvihli hlavnú hmotu. Vďaka tomuto prístupu podporujeme hmotu samotnú a priznávame svahovitosť prostredia. Terasa je otvorená cez dve podlažia a má celoročné využitie. V letnom období pri otvorení zasklených častí je terasou s príjemným priečnym vetraním a tienením, v zime je zimnou záhradou s príjemnou klímou. Interiérové riešenie domu nadväzuje na hlavnú myšlienku hmoty. Jednoduché otvorené priestory, ktoré navzájom spolu komunikujú či už horizontálne alebo vertikálne vďaka galérií.


Häusler & Häusler s.r.o.
Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava

office:
Chorvátska 1, 811 07 Bratislava
info@hauslerhausler.sk

architekt:
Ing. arch. Oto Häusler
+421 903 903 477

Ing. arch. Martina Demková
+421 918 111 044
martina@hauslerhausler.sk

Ing. arch. Barbora Lichtmanová
barbora@hauslerhausler.sk

realizácia stavby:
Ing. Filip Häusler
+421 911 536 116