Architektonický ateliér a stavebná spoločnosť.

Od návrhu k realizácii.

Rekonštrukcia bytu Kulíšková

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: júl 2016
realizácia: august 2016 – október 2016

Rekonštrukcia bytu Laurinská

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: máj – jún 2015
realizácia: júl 2015 – november 2015

Nadstavba – byt Záhradnícka

autor: Ing. arch. Oto Häusler
miesto: Bratislava
realizácia: 2012 – august 2013

Pekáreň Fertucha, Bratislava

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava, Košická ulica
návrh: jún-júl 2017
realizácia: august-oktober 2017

Rodinný dom L

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Mníchova Lehota
návrh: apríl 2015
realizácia: september 2015 – december 2016

Obchod Pískacie Trnava

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Trnava, Štefánikova ulica
návrh: február 2017
realizácia: marec 2017

Office Chorvátska

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
realizácia: máj – jún 2017

Obchod Pískacie Košice

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Košice, Alžbetina
návrh: júl 2017
realizácia: august 2017


Häusler & Häusler s.r.o.
Záhradnícka 83, 821 08 Bratislava

office:
Chorvátska 1, 811 07 Bratislava
hauslerandhausler@gmail.com

architekt:
Ing. arch. Oto Häusler
+421 903 903 477

Ing. arch. Martina Demková
+421 918 111 044

realizácia stavby:
Ing. Filip Häusler
+421 911 536 116