Štúdia bistra

Štúdia bistra autor: Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Barbora Lichtmanová miesto: Bratislava návrh: máj-jún 2021 podlahová plocha interiér: 197,44 m² Návrh bistra londýnskeho charakteru, ktorý je delený na dve hlavné zóny “bistro a káva”. Čerstvé jedlá a nápoje pripravované priamo pred tvárou zákaznikov. Hlavnou ideou návrhu bolo zanechať čistotu industriálneho … Read more

SKY PARK M14

SKY PARK M14 autor: Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Barbora Lichtmanová miesto: Bratislava návrh: máj – jún 2021 realizácia: júl – august 2021 fotograf: Kristína Botlová Dutková podlahová plocha interiér: 45,29 m²    

SKY PARK R18

SKY PARK R18 autor: Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Barbora Lichtmanová miesto: Bratislava návrh: máj – jún 2021 realizácia: júl – august 2021 fotograf: Kristína Botlová Dutková podlahová plocha interiér: 45,29 m²    

SKY PARK T18

SKY PARK T18 autor: Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Barbora Lichtmanová miesto: Bratislava návrh: máj – jún 2021 realizácia: júl – august 2021 fotograf: Kristína Botlová Dutková podlahová plocha interiér: 45,22 m²