Pekáreň Fertucha G

Pekáreň Fertucha G

autor: Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Barbora Lichtmanová
miesto: Bratislava, Grösslingová ulica
návrh: apríl-august 2021
realizácia: september-december 2021

fotograf: Kristína Botlová Dutková

podlahová plocha interiér: 64,97 m²
podlahová plocha exteriér: 20,59 

Ďalšia z radu pekárni Fertucha sa nachádza v historickom centre mesta Bratislava na Grösslingovej ulici. Dispozičné riešenie celej prevádzky vychádza z pozdĺžneho pôdorysného tvaru. V prvej fáze sa nám podarilo s klientom a developerom urobiť niekoľko zásadných zmien. Zväčšili sme na maximum deliacu stredovú nosnú stenu a pridali sme okno do vnútrobloku, kde mohla vzniknúť tichá, súkromná terasa prevádzky.  Z ulice láka čistý priehľad cez celú prevádzku až po zadnú terasu. Prevádzka je delená na dve hlavné funkčné zóny. 1. predajná časť s neodolateľnými koláčmi a 2. zadná oddychová zóna so sedením. Zelená farba pultu je výrazným brandom každej jednej prevádzky a preto nesmela chýbať ani na Grösslingovej. Pult bol ozaj výzva, dlhý lineárny tvar, s množstvom technológie a požiadaviek sa nám podarilo vtesnať do 9 metrov. Hravým momentom celej prevádzky sú ,, sladké,, svietidlá, ktoré visia nad celým predajným pultom. Charakteristickým prvkom v priestore je hra čistých a surových materiálov a povrchov. Jemné farby prevádzky sú doplnené surovými materiálmi ako priznaná betónová stena a čierne oceľové prvky, štruktourovaný biely keramický obklad, dubové drevo a detaily.