Vlčkova

Rekonštrukcia bytu Vlčkova

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: 2018
realizácia:  október 2018 – apríl 2019

fotograf: Kristína Botlová Dutková

podlahová plocha interiér: 188,8 m²
podlahová plocha exteriér: 44,2