Vlčková

Rekonštrukcia bytu Vlčková

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: 2018
realizácia:  október 2018 – apríl 2019