Chorvátska

Office Chorvátska

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
realizácia: máj – jún 2017

fotograf: Kristína Botlová Dutková

podlahová plocha interiér: 38,47 m²