Pískacie Trnava

Obchod Pískacie Trnava

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Trnava, Štefánikova ulica
návrh: február 2017
realizácia: marec 2017

fotograf: Kristína Botlová Dutková