Laurinská

Rekonštrukcia bytu Laurinská

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková
miesto: Bratislava
návrh: máj – jún 2015
realizácia: júl 2015 – november 2015

fotograf: Kristína Botlová Dutková, Juraj Chlpík

podlahová plocha interiér: 144,45 m²