Záhradnícka

Nadstavba – byt Záhradnícka

autor: Ing. arch. Oto Häusler
miesto: Bratislava
realizácia: 2012 – august 2013

fotograf: Juraj Chlpík