Rodinný dom N

Rodinný dom N

autor: Ing. arch. Oto Häusler, Ing. arch. Martina Demková, Ing. arch. Barbora Lichtmanová
miesto: Bratislava
návrh štúdia: marec – august 2020

Rodinný dom sa nachádza v Bratislave na hradnom kopci. Dom je navrhnutý pre pár, ktorý má rád otvorené priestory a cit pre detail. Cieľom bolo navrhnúť jednoduchú horizontálnu nadčasovú stavbu, ktorá bude pôsobiť ucelene. Hmotové riešenie pracuje s terénom a pôsobí ľahko vďaka odsadením od terénu. Vykonzolované časti nad terénom nadvihli hlavnú hmotu. Vďaka tomuto prístupu podporujeme hmotu samotnú a priznávame svahovitosť prostredia. Terasa je otvorená cez dve podlažia a má celoročné využitie. V letnom období pri otvorení zasklených častí je terasou s priečnym vetraním a tienením, v zime je zimnou záhradou s príjemnou klímou. Interiérové riešenie domu nadväzuje na hlavnú myšlienku hmoty. Jednoduché otvorené priestory, ktoré navzájom spolu komunikujú či už horizontálne alebo vertikálne vďaka galérií.